รายการสินค้าทั้งหมด

MDF 727E
MDF 727E

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF

 600.00  บาท
MDF 747E
MDF 747E

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF

 800.00  บาท
MDF 747
MDF 747

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF

 1,500.00  บาท
MDF 747 XP
MDF 747 XP

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 1,800.00  บาท
MDF 740
MDF 740

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 3,800.00  บาท
MDF 777
MDF 777

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 2,800.00  บาท
MDF 777C
MDF 777C

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 3,000.00  บาท
MDF 777I
MDF 777I

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 3,000.00  บาท
MDF 797
MDF 797

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 5,500.00  บาท
MDF 797 CC
MDF 797 CC

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 8,500.00  บาท
MDF 777DT
MDF 777DT

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 4,500.00  บาท
MDF 797DD
MDF 797DD

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 5,800.00  บาท
BP 15 Lenus Automatic Digital-Wrist
BP 15 Lenus Automatic Digital-Wrist

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
เครื่องวัดความดันดิจิตอล - สายรัด MDF®

 2,500.00  บาท
MDF 850 Oscilla
MDF 850 Oscilla

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ MDF®

 2,500.00  บาท
MDF 800
MDF 800

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
เครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ แบบปรอท MDF®

 3,200.00  บาท
MDF 808 + MD MDF 777 + MDF 600
MDF 808 + MD MDF 777 + MDF 600

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
ชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับแพทย์

 4,500.00  บาท
SK-124B - Binocular Microscope
SK-124B - Binocular Microscope

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SK-124B

 32,000.00  บาท
SK-223 - Trinocular Microscope
SK-223 - Trinocular Microscope

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SK-223

 38,000.00  บาท
SKS-26 - Stereoscope
SKS-26 - Stereoscope

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail
กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SKS-26

 22,000.00  บาท
Advanced CPR training manikin
Advanced CPR training manikin

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_ShortDetail