รายการสินค้าทั้งหมด

MDF 727E
MDF 727E

หูฟังทางการแพทย์ MDF

 600.00  บาท
MDF 747E
MDF 747E

หูฟังทางการแพทย์ MDF

 800.00  บาท
MDF 747
MDF 747

หูฟังทางการแพทย์ MDF

 1,200.00  บาท
MDF 747 XP
MDF 747 XP

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 1,400.00  บาท
MDF 740
MDF 740

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 2,800.00  บาท
MDF 777
MDF 777

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 2,800.00  บาท
MDF 777C
MDF 777C

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 3,000.00  บาท
MDF 777I
MDF 777I

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 3,000.00  บาท
NEW MDF 797
NEW MDF 797

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 6,000.00  บาท
NEW MDF 797 CC
NEW MDF 797 CC

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 7,000.00  บาท
MDF 777DT
MDF 777DT

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 4,500.00  บาท
MDF 797DD
MDF 797DD

หูฟังทางการแพทย์ MDF®

 5,800.00  บาท
BP 15 Lenus Automatic Digital-Wrist
BP 15 Lenus Automatic Digital-Wrist

เครื่องวัดความดันดิจิตอล - สายรัด MDF®

 2,500.00  บาท
MDF 850 Oscilla
MDF 850 Oscilla

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ MDF®

 2,500.00  บาท
MDF 800
MDF 800

เครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ แบบปรอท MDF®

 3,200.00  บาท
MDF 808 + MD MDF 777 + MDF 600
MDF 808 + MD MDF 777 + MDF 600

ชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับแพทย์

 4,500.00  บาท
SK-124B - Binocular Microscope
SK-124B - Binocular Microscope

กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SK-124B

 32,000.00  บาท
SK-223 - Trinocular Microscope
SK-223 - Trinocular Microscope

กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SK-223

 38,000.00  บาท
SKS-26 - Stereoscope
SKS-26 - Stereoscope

กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SKS-26

 22,000.00  บาท